Redovisning och företagsekonomisk rådgivning

Vi finns till för dig som driver företag inom jordbruks- och entreprenadsektorn. Vår inriktning är enskilda firmor och aktiebolag i familjeföretagsstorlek. Balek AB är auktoriserad genom SRF konsulterna, vilket borgar för att verksamheten är kvalitetskontrollerad.

Redovisning och företagsekonomisk rådgivning

Uppdraget planeras i nära samarbete med dig som kund, för att ge dig mesta möjliga värde per arbetad timme. Vår ambition är att möta dig just där ditt behov av hjälp finns. Det kan innebära enstaka timmar för en likviditetsplanering inför en träff med din bank, likväl som ett heluppdrag med löpande bokföring och upprättande av bokslut och deklaration. Längs vägen hjälper vi dig med företagsrådgivning inom allehanda ekonomiska frågor, men även med många av de juridiska frågor som alltid uppkommer när man driver ett företag.

Vi har speciell kompetens för att planera och utföra generationsskiften, en fråga som kan påverka många beslut som ska tas i ditt företag.

Vi hjälper dig också gärna att påbörja ditt företags digitala resa, i en takt som passar just dig.

Generationsskiften

Att avsluta en näringsverksamhet, vare sig det är genom att avveckla, sälja eller överlåta verksamheten till nästa generation, kräver framförhållning, personkännedom och specialkunskaper om tex skatteregler.

Det är viktigt att alla berörda får komma till tals och att olika alternativ prövas. Varje företag kräver sin egen unika lösning och vi hjälper dig att finna den som passar dig och ditt företag bäst.