Jord & Skogsbruk

Vi driver jord- och skogsbruk på både ägd och arrenderad mark. Odlad mark är drygt 200 ha i dagsläget och vi utför jordbrukskörslor på ca 100 ha utanför egen mark.

Inriktningen för spannmålsodlingen är höstvete, maltkorn och raps för humankonsumtion. Vi strävar efter ett långsiktigt hållbart och rationellt brukande av jorden med konventionella metoder. Vi jobbar med obrukade fältkanter och behovsanpassad användning av växtskydd. Gödsling sker efter behov med hjälp av markkartering och N-sensor garanterar effektiv kvävegödsling.

Skogen sköts främst genom trakthyggesbruk. Vi eftersträvar en blandning av trädslag av barr och löv allt efter markens förutsättningar. Där så är möjligt lämnas utrymme för större och äldre träd att fortsätta att växa för att bidra till den biologiska mångfalden.

Vi har egen skördare och skotare för att löpande kunna utföra mindre skogsskötselarbeten. Med dessa utför vi också skogsskötsel på entreprenad i närområdet.