Om oss

Balek AB består av två verksamhetsgrenar; en med inriktning mot redovisning, skatt och företagsekonomisk rådgivning och en med praktisk verksamhet inom jord- och skogsbruk både på egen areal och med entreprenadverksamhet. Verksamheten sysselsätter 3-4 personer på helårsbasis. Vår bas är i Benala strax norr om Enköping.

Jord och skogsbruk ligger oss varmt om hjärtat. Eftersom vi har många lantbrukskunder och även själva aktivt bedriver jord och skogsbruk, har vi där vår främsta kompetens. Med 30 års erfarenhet, varav drygt 20 år som egenverksamma, har vi en bred kunskapsbank att ösa ur.