Välkommen till Balek AB

Jord- och skogsbruk ligger oss varmt om hjärtat.

Redovisning och företagsekonomisk rådgivning

Vi finns till för dig som driver företag inom jordbruks- och entreprenadsektorn. Vår inriktning är enskilda firmor och aktiebolag i familjeföretagsstorlek. Balek AB är auktoriserad genom SRF konsulterna,

Jord & Skogsbruk

Vi driver jord- och skogsbruk på både ägd och arrenderad mark. Odlad mark är drygt 200 ha i dagsläget och vi utför jordbrukskörslor på ca 100 ha utanför egen mark. Inriktningen för spannmålsodlingen är höstvete,

Kontakt

Vårt team på Balek är alltid tillgängligt för att svara på dina frågor och erbjuda professionell rådgivning. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller besök oss på vår adress nedan. Vi ser fram emot att höra från dig

Balek AB

består av två verksamhetsgrenar

En med inriktning mot redovisning, skatt och företagsekonomisk rådgivning och en med praktisk verksamhet inom jord- och skogsbruk både på egen areal och med entreprenadverksamhet. Verksamheten sysselsätter 3-4 personer på helårsbasis. Vår bas är i Benala strax norr om Enköping.

Jord- och skogsbruk ligger oss varmt om hjärtat. Eftersom vi har många lantbrukskunder och även själva aktivt bedriver jord- och skogsbruk, har vi där vår främsta kompetens. Med 30 års erfarenhet, varav drygt 20 år som egenverksamma, har vi en bred kunskapsbank att ösa ur.