Jordbruk

Jord och skog

Jordbruket

Vårt jordbruk bedrivs konventionellt med en målsättning att producera bra varor med väl avvägda insatser för sunda produkter och bibehållen eller ökad bördighet i marken.

 

Växtföljden är fri där vi försöker odla de grödor där vi får bra skördar. För närvarande försöker vi ha ca 50-60 % som höstvete, 20 % som höstraps och resterande areal som maltkorn.

 

Vi strävar efter anpassad jordbearbetning där vi oftast kör plöjningsfritt men om det behövs plöjer vi.

 

Målsättningen är ett lönsamt, aktivt jordbruk som gärna får växa ytterligare.

Fastigheter

Vi har två bostäder för uthyrning samt ett lösdriftsstall för hästar.

 

Målsättningen är att finna ytterligare möjligheter att nyttja byggnader som finns på gården men inte används i jordbruket längre

Skog

Till fastigheterna hör också skog som nyttjas för både virkesproduktion och rekreation.

 

Målsättningen är att bruka skogen så att det finns fin skog för kommande generationer att avverka och att upprätthålla möjligheten att använda skogen för rekreation.